TURBOŞARJ ARIZA KODLARI

Üniversal Turboşarj Arıza Kodları Aşağıdaki Gibidir:

P0235 Turbo Şarj Basınç Sensörü A Devre Arızası (Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction)

P0236 Turbo Şarj Basınç Sensörü A Devresi Çalışma/Sinyal Değeri Aralığı Arızası

P0237 Turbo Şarj Basınç Sensörü A Devresi Düşük Sinyal

P0238 Turbo Şarj Basınç Sensörü A Devresi Yüksek Sinyal

P0239 Turbo Şarj Basınç Sensörü B Arızası

P0240 Turbo Şarj Basınç Sensörü B Çalışma/Sinyal Değeri Aralığı Arızası

P0241 Turbo Şarj Basınç Sensörü B Düşük Sinyal

P0242 Turbo Şarj Basınç Sensörü B Yüksek Sinyal

(Sensör A: Eğer motor V motor ise yani iki adet motor bloku varsa, ilk motor blokundaki sensör, Sensör A’dır. Eğer motor sıralı (tek motor blok) motorsa, zaten bir tane sensör vardır ve bu Sensör A’dır. Sensör B: Eğer motor V motor ise yani iki adet motor bloku varsa, B ifadesi ikinci motor blokundaki sensör olduğu anlamına gelir. Varsa ikinci sensöre Sensör B denir.)

P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit

P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low

P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High

P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance

P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open

P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance

P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low

P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High

P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed

P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction

P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance

P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low

P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High

P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction

P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance

P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low

P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High

P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction (Turboşarj Wastegate Selenoid A Arızası)

P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (Turboşarj Wastegate Selenoid A Performansı/Aralığı)

P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low (Turboşarj Wastegate Selenoid A Düşük Uyarısı)

P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High (Turboşarj Wastegate Selenoid A Yüksek Uyarısı)

P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction (Turboşarj Wastegate Selenoid B Arızası)

P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance (Turboşarj Wastegate Selenoid B Performansı/Aralığı)

P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low (Turboşarj Wastegate Selenoid B Düşük Uyarısı)

P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High (Turboşarj Wastegate Selenoid B Yüksek Uyarısı)

P0299 Turbo/Super Charger Underboost

P1247 Turbo Boost Pressure Low (Turbo Takviye Basıncı Düşük)

P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected (Turbo Takviye Basıncı Tespit Edilemedi

P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction (Turbo Basınç Kontrol Selenoid Devre Arızası)

P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction (Turbo Kontrol Selenoid Devre Arızası)

P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction (Turboşarj Kontrol Devre Arızası)

P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction (Turboşarj Boşaltım Devre Arızası)

P2261 Turbo/Super Charger Bypass Valve – Mechanical

P2262 Turbo Boost Pressure Not Detected – Mechanical

P2263 Turbo/Super Charger Boost System Performance

P2562 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit

P2563 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Range/Performance

P2564 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Low

P2565 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit High

P2566 Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit Intermittent

Son Yorumlar

    Arşivler

    Kategoriler

    • Kategori yok